Advocaten

DUNYA VAN DER MARK

Wat Dunya typeert is haar creativiteit, parate kennis en vlijmscherpe formuleringen waarmee ze altijd op zoek is naar het beste resultaat voor haar cliënt. Deskundig en gedreven, toegewijd en resultaatgericht, met net zoveel oog voor de menselijke kanten van het werk. Voor haar is het vanzelfsprekend dat ze alle juridische aspecten tot in de puntjes beheerst. Dienstverlening met net dat stapje extra, waarbij haar cliënten gedurende de hele zaak weten dat ze in goede handen zijn, dat zij worden ontzorgd. De taal spreken van de cliënt maakt vervolgens het verschil. Dat vertrouwen wint ze door haar cliënten op een praktische en heldere manier te adviseren en te begeleiden naar een optimaal resultaat.

Dunya staat voornamelijk werkgevers bij, van klein tot (middel-)groot en binnen uiteenlopende sectoren zoals de bouw, de zorg, wonen, semi-overheid en overige zakelijke dienstverlening. Ze heeft ruime ervaring en kennis over de verschillende aspecten van het arbeidsrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het strategisch begeleiden van ziekteverzuim- en reïntegratiedossiers, het individueel en collectief ontslagrecht zoals reorganisaties, overgang van onderneming, cao- en medezeggenschapsrecht, maar ook bijvoorbeeld integriteitskwesties en gelijke behandeling. Dunya geeft daarnaast enthousiast in-company seminars over onder meer Actualiteiten arbeidsrecht en Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Achtergrond

Dunya heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is inmiddels al ruim 23 jaar advocaat. In 2005 rondde zij met succes de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie af. Zij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA).

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten heeft Dunya Arbeidsrecht als geregistreerde specialisatie. Dat verplicht haar om elk jaar tenminste 10 opleidingspunten te halen op dat rechtsgebied.

 

MAARTEN HILBERDINK

Bij Maarten Hilberdink bent u in goede handen als het gaat om arbeidsrecht. Maarten is daadkrachtig, effectief en volgens zijn collega’s een van de besten in zijn vakgebied. Dat merkt u door zijn precieze manier van werken, zijn vakkennis, de grondige juridische onderbouwing van zijn advies of verweer én aan de bereikte resultaten.

Veelal heeft hij in zijn zaken te maken met complexe persoonlijke relaties die soms al van jaren terug dateren. Hij gaat op zoek naar een passende oplossing die recht doet aan alle aspecten van de zaak, of dat nu in een adviserende of een procederende rol is. Zijn cliënten ontzorgen en hen het vertrouwen geven dat hij ze optimaal zal bijstaan, is voor hem een belangrijke drijfveer. Net als de juiste sleutel vinden, ook als die er in eerste instantie niet lijkt te zijn.

Maarten adviseert en procedeert voor kleine en middelgrote werkgevers, voor werknemers en ondernemers. Hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan binnen het onderwijs, met voornamelijk werkgevers van onderwijsinstellingen als cliënten. Hij is gespecialiseerd in arbeidsconflicten (ook bij ziekte of dreigend ontslag), arbeidsongeschiktheid en ziekte, geschillen rondom loon en emolumenten, concurrentie- en relatiebedingen, uitleg van cao’s, positie directeur, managementcontracten en reorganisaties. Ook is hij klankbord voor HR-adviseurs.

Hoewel hij gespecialiseerd is in arbeidsrecht,  adviseert en procedeert Maarten Hilberdink ook over civielrechtelijke onderwerpen. Denk aan geschillen rondom personenvennootschappen, agentuurovereenkomsten en andere commerciële overeenkomsten, waaronder opdrachtovereenkomsten (zzp’ers) en managementovereenkomsten. Waar nodig vervult hij de functie van litigator. Indien een zaak daarom vraagt, werkt Maarten samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere disciplines. Hij beschikt hiervoor over een uitstekend netwerk van advocaten in Nederland en in het buitenland.

Achtergrond

Maarten heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd.

Maarten is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten van Amsterdam en omstreken (VAAA).

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten heeft Maarten Arbeidsrecht als geregistreerde specialisatie. Dat verplicht hem om elk jaar minstens tien opleidingspunten te halen op dat rechtsgebied.

Maarten is lid van het College van Afgevaardigden bij de Nederlandse Orde van Advocaten.